Dành Cho 2-4-6 người

Phòng View Thung Lũng

       
Giá 1.380.000₫ Đêm
Phòng 2 Người
       
Giá 1.380.000₫ Đêm
Phòng 2 Người
       
Giá 1.380.000₫ Đêm
Phòng 2 Người
       
Giá 1.380.000₫ Đêm
Phòng 2 Người
       
Giá 2.380.000₫ Đêm
Phòng 6 Người
Dành cho 2 người

Phòng Tiêu Chuẩn

       
Giá 980.000₫ Đêm
Phòng 4 Người
       
Giá 680.000₫ Đêm
Phòng 2 Người
       
Giá 680.000₫ Đêm
Phòng 2 Người
Tối Đa 2 người

Phòng Tiết Kiệm

       
Giá 480.000₫ Đêm
Phòng 2 Người
       
Giá 480.000₫ Đêm
Phòng 2 Người
       
Giá 560.000₫ Đêm
Phòng 2 Người
Dành cho 4-6-8 người

Phòng Nhóm

       
Giá 1.800.000₫ Đêm
Phòng 8 Người
       
Giá 980.000₫ Đêm
Phòng 4 Người
       
Giá 2.380.000₫ Đêm
Phòng 6 Người
LengKeng Da Lat Homestay

57/4 Hoàng Hoa Thám
TP.Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Hotline

Copyright © 2022. All Rights Reserved.